Základy krizové intervence pro pomáhající profesionály*ky (1 den)

Forma
Online (ZOOM)

Akreditace
MPSV (8 hodin)

Lektorují
Peter Porubský, Barbara Ernest, Hana Vaníčková, Kateřina Janková

Cena
2.490 Kč 

Harmonogram

9:00-16:30 hod. 

Znáte své klienty a svůj jedinečný pracovní kontext, máte za sebou rozmanité kurzy. I tak ale chcete ještě lépe umět:

 • navazovat kontakt a posilovat pracovní alianci s klienty*kami v náročných životních situacích
 • využívat strukturu krizově-intervenčního rozhovoru nebo její prvky
 • vést pomáhající dialog založený na respektu a zájmu 
 • pracovat s intenzivními emocemi v zájmu stabilizace 
 • v kontaktu s krizí využívat rozmanité zdroje podpory a zkompetenňovat klienty*ky k jejich využívání 

Připravte se nejenom na interaktivní prezentace, ale také živé diskuse a prožitková cvičení – všechno s respektem k vašim potřebám.

Základy krizové intervence pro pomáhající profesionály*ky (2 dny s nácvikem)

Forma
Online (ZOOM)

Akreditace
MPSV (16 hodin)

Lektorují
Peter Porubský, Barbara Ernest, Hana Vaníčková, Kateřina Janková

Cena
4.290 Kč 

Harmonogram
9:00 - 16:30 hod. (oba dny)

Kurz je rozšířenou variantou našeho jednodenního kurzu "Základy krizové intervence pro pomáhající profesionály*ky" – tematicky pokrývá obdobné oblasti, obohacený je o praktický nácvik dovedností formou modelování rozhovorů. Dbáme na laskavou, nehodnotící atmosféru, ve které je možné si bezpečným způsobem zkoušet nové věci. 

Tuto variantu doporučujeme, pokud

 • nepotřebujete komplexní výcvik krizové intervence, ale 1denní "nalejvárna" se vám zdá málo
 • sedí vám, když osvojené znalosti můžete rovnou převést do praxe
 • oceníte podporu při praktickém nácviku dovedností a zpětnou vazbu

Krizová intervence - nácvik dovedností (1 den)

Forma
Online (ZOOM)

Akreditace
MPSV (8 hodin)

Lektorují
Peter Porubský, Barbara Ernest, Hana Vaníčková, Kateřina Janková

Cena
2.490 Kč 

Harmonogram
9:00 - 16:30 hod.


Kurz si vyžaduje předešlé vzdělání v krizové intervenci v minimálním rozsahu 8 hodin (může se jednat o náš kurz "Základy krizové intervence pro pomáhající profesionály" v 1denní nebo 2denní variantě či obdobný kurz krizové intervence v tomto rozsahu). Jádrem kurzu je praktický nácvik základních dovedností krizové intervence, který bude probíhat v bezpečné a podpůrné atmosféře s využitím zpětné vazby od nás i kolegiální podpory ostatních účastníků. Na kurzu se pracuje s modelovými situacemi pro ilustrování a procvičení funkčních prvků krizově-intervenčního rozhovoru: 

 1. budování a podpora kontaktu (aktivní naslouchání, oceňování apod.) 
 2. kontraktování zakázky rozhovoru (domlouvání kontraktu, práce s hranicemi apod.) 
 3. mapování (využití otevřených/uzavřených otázek, rekapitulace apod.) 
 4. práce s emocemi (mapování prožívání, stabilizační techniky, reflektování emocí, legitimizace emocí, práce se škálováním emocí apod.) 
 5. tvorba možností řešení (práce se zdroji klienta a jeho zkompetentňování, mapování dostupných řešení, formulace akčního plánu, navázání na další služby, psychoedukace apod.)