Empatický přístup k LGBTQIA+ klientům - teorie, postoj, praxe (1 den)

Forma
Online (ZOOM)

Akreditace
MPSV (8 hodin)

Lektoři
Peter Porubský, Lucie Bukovská

Cena
2.490 Kč 

Harmonogram
9:00 - 16:30 hod. 

Kurz poskytuje dostatek prostoru pro získání hlubší orientace ve specifikách problematiky LGBTQIA+ osob a je orientovaný na zvýšení pochopení, empatie a rozvoj afirmativního postoje. Kurz reaguje na větší otevřenost klientů*ek v tomto tématu a seznámí vás se základní terminologií sexuálního vyzrávání, sexuální orientace a sexuální identity. Je veden interaktivně, kromě teorie vám nabídne i prožitkové aktivity pro rozvoj vaší sebereflexe a posílení přenosu získaných poznatků do práce s LGBTQIA+ klientelou. Klade důraz jak na informační podporu, tak na představení konstruktivních postojů, které zjednodušují práci s klienty s menšinovou sexuální orientací a identitou.