Hledáte kurz z oblasti krizové intervence na míru vaší službě a pracovníkům*cím?

Forma
osobně/online

Témata
krizová intervence, sebepoškozování, sebevraždy, sebepéče a prevence syndromu vyhoření, afirmativní přístup a podpora genderové diverzity, trauma-informovaný přístup, práce s emocemi, náročné rozhovory apod. 

Akreditace
MPSV - pokud se jedná o standardní kurz z naší nabídky

Lektoři
Barbara Ernest, Peter Porubský, Kateřina Janková, Hana Vaníčková

Ať už se jedná o krizovou intervenci tváří v tvář nebo distanční (telefon či chat), ať už je hlavní specializací vaší služby nebo se s ní vaši pracovníci setkávají spíše okrajově, rádi připravíme kurz na míru vašim jedinečným potřebám. Rozsah, cena, náplň kurzu i forma – to všechno je pak předmětem naší společné domluvy.