Sebepéče pro pomáhající - prakticky a udržitelně

Forma
Online (ZOOM) 

Akreditace 
MPSV

Lektoři
Peter Porubský, Barbara Ernest, Hana Vaníčková, Kateřina Janková

Cena
2.490 Kč

Harmonogram
9:00 - 16:30 hod.

Práce s klienty*kami zahrnuje často posilování jejich schopnosti seberegulace,  zvyšování odolnosti, zkvalitňování sebepéče Dopřáváme si to stejné i pro sebe?

Kurz je určený všem, kdo vnímají potřebu prohloubit své dovednosti sebepéče v zájmu své pracovní výkonnosti i spokojenosti. Vychází z předpokladu, že právě ty mají dopad na kvalitu péče a dlouhodobou udržitelnost služeb, které poskytujeme. Kurz směřuje k hlubšímu pochopení, co ovlivňuje naši výkonnost a spokojenost v práci, identifikaci individuálních signálů zvýšené zátěže, zvědomení si vlastních rozmanitých zdrojů podpory a posílení schopnosti tyto zdroje včas aktivizovat. Kurz klade fokus také na možnosti sebepéče v přímé práci: jak se můžeme podpořit před kontaktem s klientem, v průběhu rozhovoru/poskytování intervence, po jejím skončení. Trénovat budeme nejen různé praktické nástroje, ale také reflektovat postoje, které přispívají v pracovním kontextu k větší resilienci.