Sebepoškozování a sebevražda jako téma v rozhovoru s klientem*kou (1 den)

Forma
Online (ZOOM)

Akreditace
MPSV (8 hodin)

Lektoři
Peter Porubský, Barbara Ernest

Cena
2.490 Kč 

Harmonogram
9:00 - 16:30 hod. 

Kurz nabízí hlubší vhled do problematiky sebepoškozování a suicidálního jednání v kontextu pomáhajícího rozhovoru. Jeho cílem je podpořit vás pro práci s těmito náročnými tématy a to zejména formou posílení podpůrného postojového nastavení a seznámení se ze základními principy, o které se přímá práce s klienty v různých fázích sebepoškozování a sebevražedného jednání opírá. Pohybovat se budeme zejména v krizově-intervenčním rámci, občas se dotkneme přesahů pro terapeutickou práci.

V čem vás kurz posune? 

  • získáte praktickou i emoční podporu pro vedení rozhovoru, aby tato závažná témata nebyla už pro vás "strašák"
  • zlepšíte se v mapování míry ohrožení zdraví/života
  • budete schopni v rozhovoru postupovat cíleně na základě vyhodnocení míry rizika 
  • rozšíříte svůj repertoár intervencí, které budou respektující ke klientovi a zároveň v zájmu ochrany zdraví/života 
  • zlepšíte svou schopnost v kontaktu s krizí využívat zdroje klienta i své včetně orientace v psychosociální síti  

Za dobrou praxi považujeme absolvovat nejdříve náš kurz základů krizové intervence (v 1denní nebo 2denní variantě) a následně tento specializovaný kurz. Věříme ale, že vám kurz může být užitečný i samostatně.