Z času na čas pozveme někoho z kolegyň*ů, aby nás formou webináře provedl specifickým tématem, na které se specializuje.

15. 12. 2023, 17:00 - 20:00

Základy psychofarmakologie pro pomáhající

Lektor

Miroslav Roš

Formát

3 hodiny 

Cena

1.100 Kč 

Webinář má dvě části. Klíčovou část společného prostoru budeme věnovat roli léků a lékařů psychiatrů u klientů*ek v akutní psychické krizi. Probereme si nejčastěji předepisovaná psychofarmaka, která se využívají k podpoře klientů*ek v akutní krizi, jejich žádoucí a nežádoucí účinky, co od léků lze a naopak, co od léků nelze očekávat.

Podíváme se na mýty a obavy klientů*ek  i terapeutů*ek ohledně farmakoterapie, které se často objevují v praxi, abyste mohli své klienty*ky adekvátně informovat, motivovat a podpořit ve chvílích, kdy máte pocit, že by mohli z léků profitovat.

Závěr společného času věnujeme představení služby Center duševního zdraví, abychom rozšířili povědomí o tom, komu je tato služba určená, jak funguje, co od týmů CDZ lze očekávat a s čím naopak CDZ pomoct neumí.

Na webináři bude dost prostoru i pro vaše dotazy.

Miro o sobě: Jsem lékař, psychiatr, frekventant výcviku v gestalt terapii.

Pracuji na akutním psychiatrickém oddělení ÚVN, v Centru Duševního Zdraví pro Prahu 6, ve Vazební věznici Valdice. Lektoruji profesní komunikaci v rámci vzdělávání mediků 2. LF UK a občas i cokoliv jiného, o co mě přátelé požádají.

S lidmi v nejrůznějších formách krize se setkávám a pracuji od začátku své profesní kariéry, jednak v rámci 24 hodinových pohotovostních služeb na urgentním příjmu ÚVN, jednak v rámci terénní práce v CDZ. Nejsou mi cizí ani základy krizové intervence, kterými jsem byl v rámci práce v CDZ proškolený.

.

DOSUD PROBĚHLO

První pomoc: když klientovi*ce umře někdo blízký 

Lektorka

Sylvie Stretti 

Formát

3 hodiny  

Webinář vám pomůže: 

  • snížit nejistotu a obavy, které mohou momenty procházení ztrátou doprovázet (budu umět reagovat? co když řeknu něco blbě? jak poznat, co klientovi*ce v danou chvíli pomůže? kdy mlčet a kdy nemlčet? apod.)
  • získat nástroje, jak budovat a posilovat dobrý pracovní kontakt s těmi, kdo truchlí
  • opřít se o základní poznatky o truchlení
  • lépe se v tento moment postarat o sebe

Barbara o Sylvě: Sylvie je naše bývalá kolegyně z Linky bezpečí. Docela přesně si vybavuji ten moment na jedné méně rušné směně, když mi řekla svůj sen: založit organizaci, která bude pomáhat dětem zvládat ztráty a provázet je v procesu truchlení. Byla to krásná a potřebná vize, zdála se však jako něco velmi velmi vzdáleného. Já jsem však vůbec nepochybovala, že jednoho dne takovouto organizaci založí. A tak se o několik let stalo. Vznikla poradna Vigvam, z péče o děti se stala velmi komplexní péče o celé rodiny, odbornou veřejnost i organizace, které s tématem ztrát a truchlení přicházejí do kontaktu. Za celým týmem je vidět obrovský kus práce, kterou si s Petrem velmi ceníme.  

Psychická podpora obětí trestné činnosti

Lektorka
Aneta Haramijová

Formát

3 hodiny 

Webinář je zaměřený na práci s obětmi trestné činnosti, specificky na jejich prožívání, potřeby a s nimi související vybrané právní aspekty. Budeme se věnovat několika typům obětí TČ a to obětem domácího násilí, znásilnění a dále trestních činů souvisejících s úmrtím (vraždy, sebevraždy a dopravní nehody). Krátce si představíme práci krizových interventů na místě činu, ale také práci s oběťmi v kontextu psychoterapeutického sezení. 

Barbara o Anetě: Aneta je další z našich bývalých kolegyň z Linky bezpečí a taky jsme toho spolu dost odlektorovaly. Nestává se mi tak často, abych v roli lektorky byla tak zvědavá, co druhý lektor přinese ze své praxe, ale Anetiny praktické zkušenosti z "terénu" jsou opravdu bohaté a inspirující. Já osobně nepřestanu obdivovat také její schopnost zachovat si lidskost a pracovat v prostředí s velmi odlišnou organizační kulturou než je vlastní například sociálním službám 

Aneta o sobě: Jsem psycholožka, krizová interventka a lektorka. Vycházím ze své praxe na Policejním prezidiu ČR, kde jsem nastavovala systém krizové intervence pro oběti trestné činnosti a mimořádných událostí, vyjížděla jako krizový intervent policie k obětem či pozůstalým a vedla Linku pomoci v krizi určenou příslušníkům bezpečnostních sborů a Armády. Dlouhodobě spolupracuji s Linkou bezpečí a také pracuji s klienty ve své soukromé psychoterapeutické praxi. 

Improvizace jako specifická dovednost krizové intervence 

Lektorka
Bára Krčmářová

Formát
3 hodiny 

Krizová intervence je práce v extrémně nejistém, nepředvídatelném a měnícím se poli.
Výzkumy ukazují (a zkušenost potvrzuje), že aplikovaná improvizace je vysoce účinný nástroj pro zvýšení tolerance k neznámému, posiluje adaptabilitu v nových situacích, prohlubuje divergentní myšlení, rozvíjí copingové strategie i strategie navázání kontaktu a snižuje strach z chyb. Na webináři budeme společně zkoumat, jak nám může být improvizace užitečná pro:
  • vlastní dobré ukotvení v nejisté situaci
  • zvládání svého strachu, posílení důvěry ve vlastní kompetenci a dobrý záměr
  • práci v podmínkách, které ani zdaleka nejsou ideální
  • navázání kontaktu s klientem a vytvoření pracovní aliance
  • odhození předpokladů a spolupráci s klientem teď a tady
  • kreativitu ve vytváření intervencí

Bára o sobě: Jsem psycholožka, Gestalt terapeutka, krizová interventka, lektorka a improvizátorka. Krizové intervenci a její výuce jsem se věnovala na Lince bezpečí, v Poradně Vigvam a teď ve vlastní praxi. Svůj pracovní čas dělím mezi psychoterapii a vzdělávání ve firemním a neziskovém sektoru. Moje velké hobby je divadelní improvizace, aktivně se věnuji její aplikaci do vzdělávání a psychoterapie.

Proč zrovna toto téma (Barbara)? Téma webináře mě napadlo, když jsem si pro sebe snažila najít "dobré místo" v tom, jak chci jako psychoterapeutka/krizová interventka pomáhat v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ta z mého pohledu ukázala v naší odborné komunitě velkou solidaritu a vůli pomáhat, na straně druhé ale podle mně také odhalila, jak je pro nás často náročné udělat naši pomoc nízkoprahovější - odvádět ji tam, kde jsou ti, kteří ji potřebují, nemít na ní ideální podmínky, improvizovat a učit se za pochodu...být zkrátka v kontaktu s tímto nejistým a neznámým terénem. I u sebe jsem vnímala, že důležitou dovedností je zde schopnost improvizace a důvěra v to, že cokoliv se objeví, budu schopná "vzít do hry". Bára mě napadla hned, protože ji z dob naší společné éry na Lince bezpečí znám jako krizovou interventku a ráda sleduji i její improvizátorskou a lektorskou dráhu.